บุคลากร


องค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช( มจร.)
พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต  (นายกองค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช )
พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์ (รองนายกองค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑)
นายวัชร   นฤมิตเลิศ   (รองนายกองค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒)


อุดมการณ์   บูรณาการ สานความคิด  เพื่อนิสิต มจร.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น